Sekcia DIRER

Klasická hudba

Op.1
Prelúdium C dur

Zväčšiť
Prehraj video
(Júl 1999)
Op.2
Romanca f mol

Zväčšiť
(August 2001)
Op.3
Tri Koncertné Etudy
č.1 a mol
Zväčšiť
Prehraj video
(Október 2001)
Op.3
Tri Koncertné Etudy
č.2 G dur
Zväčšiť
Prehraj video
(December 2001)
Op.3
Tri Koncertné Etudy
č.3 c mol
Zväčšiť
Prehraj video
(Máj 2003)
Op.4
Romanca Es dur

Zväčšiť
Prehraj video
(September 2005)
Op.5
Fantasia-Etuda
C dur
Zväčšiť
Prehraj video
(Január 2005)
Op.6
Valse-Mignonne
B dur
Zväčšiť
Prehraj video
(December 2005)
Op.7
Walc Milosny
fis mol
Zväčšiť
(Apríl 2006)
Op.8 Polonéza
pre husle a klavír D dur

Zväčšiť
(Júl 2006)
Op.9
Mazúrka c mol

Zväčšiť
Prehraj video
(Júl 2006)
Op.10 Les Gouttes
De Pluie Ges dur
„Dažďové kvapky“
Zväčšiť
Prehraj video
(Júl 2007)
Op.11
Allegro Da Concerto

Zväčšiť
Prehraj video
(November 2007)
Op.12 Grande
Valse Brillante
Es dur
Zväčšiť
Prehraj video
(Február 2008)
Op.13
Desespoir a mol
„Beznádej“
Zväčšiť
Prehraj video
(Október 2008)
Op.14
Danse-Berceuse Des dur
„Uspávanka“
Zväčšiť
Prehraj video
(Jún 2009)
Joseph Haydn:
Kadencia ku Klavírnemu
koncertu D dur
Zväčšiť
Joseph Haydn:
Kadencia ku Klavírnemu
koncertu G dur
Zväčšiť
Michal Direr
The Infancy
Op.15 No.1
Zväčšiť
Prehraj video
Michal Direr
The First Love
Op.15 No.2
Zväčšiť
Prehraj video
Andante for piano
and orchestra

Zväčšiť
Prehraj video
Valse Vampire Op. 16
for symphonic
orchestra
Zväčšiť
Prehraj video
Return Home


Zväčšiť
Prehraj video
Air in style
of J.S.Bach

Zväčšiť
Prehraj video
Ponúkam spoluprácu s kapelami a interpretmi
ako skladateľ piesní aj ako klavirista.

Moderná hudba

1. Túžbou hnaná/text: Rudolf Dírer/(Február 2009)
mp3
2. Rozhovor s Bohom/text: Rudolf Dírer/(Apríl 2009)
mp3
3. Aspoň vo sne /text: Rudolf Dírer/(Jún 2009)
mp3
4. Cestujem rád/text: Rudolf Dírer/(Júl 2009)
mp3
5. Osamotený/text: Rudolf Dírer/(September 2009)
mp3
6. Žilina/instrumental/
mp3
7. Bratislava/instrumental -zvučka/
mp3
8. Friday
mp3
9. Rock night
mp3
10. Thursday Night
mp3
11. Saturday night sample
mp3
12. Do pelechu svojho
mp3
13. Christian Bach goes rock Prelude c minor
mp3
14. Bach goes rock
mp3
15. Prievidza/instrumental -jingle/
mp3

Všetky práva na obrazové, zvukové a zvukovo-obrazové záznamy podliehajú ochrane podľa Autorského zákona (zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom). Ich rozmnožovanie a rozširovanie akýmikoľvek technickými prostriedkami podlieha súhlasu vlastníka alebo nositeľa autorských práv.


Visit Us On Facebook Visit Us On Youtube